Eriksmålamarknad.se

Välkommen

Eriksmålamarknad.se

Välkommen

Eriksmåla/Åfors samhällsförening vill

* värna om den gemenskap och goda potential som finns i Eriksmåla med omnejd, samt arbeta för att utveckla denna i syfte att skapa en levande landsbygd.

* värna om vår närmiljö i Eriksmåla/Åfors med omnejd

* verka för att invånare i Eriksmåla/Åfors med omnejd får tillgång till varierad och mångsidig sysselsättning.

 Styrelsen:

Ordförande:  Marie Gunnarsson

Sekreterare:  Lotta Lejon Stenberg

Kassör:          Mariana Svensson

Ledamot:      Dorothee Wiberg, Glenn Wiberg, Anna Linda Gabriel,

                        Linda Persson, Petra Jonsson

Suppleant:    Jan Karlsson, Christian Baem

Revisorer:     Berth Bertilsson, Sara Jonsson

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/328314080623101