Eriksmåla är en tätort i Emmaboda kommun i Kalmar län,

belägen vid korsningen av Riksväg 25 och Riksväg 28 i Algutsboda socken.

Här finns marknadsplatsen som Vilhelm Moberg omtalade i några av sina böcker. Filmen "Mitt liv som hund" spelades bland annat in i Eriksmåla.

Eriksmåla är en ort som växt fram vid en vägkorsning. Här uppstod en mötesplats med gästgiveri och marknadsplats. Här utvecklades olika affärer, cykel- och bilverkstäder och bensinförsäljning. Spår av många av dessa verksamheter finns kvar än idag i vägarnas sträckning och i bevarade byggnader.

Eriksmåla marknadsplats kom också att bli uppställningsplats för Konga kompani, innan soldaterna gick vidare den 15 mil långa vandringen upp till Hultsfreds slätt. För soldaterna/knektarna i närområdet började de årliga regementsmötena i Hultsfred, som gick av stapeln kring månadsskiftet augusti-september, med att man samlades på Eriksmåla marknadsplats. Här låg trossbodarna och här hölls förberedande övningar med de ca 120 man som ingick i gruppen. Kompaniets uppställning och avtåg lär ha varit en händelse av stort intresse för barn och vuxna. Enligt ögonvittnen var det livligt med både trummor och sång.

Stora landsvägen mellan Stockholm och Karlskrona som anlades på 1680-talet var grunden till att Eriksmåla fick gästgiveri. Gästgiveriet syns för första gången på karta 1718. Vägen, som var en trevägskorsning, korsades av vägen mot Lessebo och Växjö samt av den väg som gick parallellt med Lyckebyån, som kom att bli hantverkargatan.

Gästgivaren hade i början av 1700-talet bland annat skyldighet att hålla hästar och att transportera järn från järnbruket i Lessebo till Karlskrona. Vägkorsningen vid gästgiveriet, kallad Korsvägen, bildade en ganska plan yta, som blev känd i trakten för sin vägskälsdans på lördagar och på midsommar.

Den ursprungliga marknadsplatsen sträckte sig ner mot detta vägskäl. Efter hand togs den öppna marken i anspråk av annat. Olika sammanställningar tyder på att marknad inte bedrevs i Eriksmåla några år i slutet av 1800-talet. Kanske var det då som ytan krympte. När så den nya väg 25 byggdes på 1930-talet krymptes marknadsplatsen ner ytterligare för att hamna enbart sydväst om väg 25.

När bröderna Alfredsson etablerade bensinmack och bilverkstad här 1953 blev detta område den nyare vägkorsningen. På den gamla gästgivaregården vid Korsvägen tog Frans och Alma Svensson emot gäster i ”resanderum” in på 1930-talet. 3 Det är inte känt hur tidigt handel bedrevs på marknadsplatsen4 , men det finns tecken som tyder på att marknad bedrivits redan i början eller mitten av 1700-talet. 1840 fick sockenstämman det formella tillståndet från Kungen, om att hålla höstmarknader i mitten av september. Från 1842 hölls även vårmarknader. 1802 hade en marknadsförening börjat gälla. Från denna tid skrevs alla tillåtna marknader in i Kungliga vetenskapsakademiens almanacka.

Marknadsplatsen hade ursprungligen sannolikt någon form av marknadsstånd i trä, eftersom det talas i protokoll från kyrkostämman om vem som kunde skänka virke. I övrigt lär platsen varit öppen och obebyggd.

Under en period på 1970- 80-talen fanns en kiosk mitt på marknadsplanen, som därmed blev en mötesplats för bilburna. I anslutning till marknadsplatsen fanns tidigt också den affär som under perioder kallats Skoga, ännu längre tillbaka i tiden kallad ”Väntanslott”.

Det finns dokumenterat att en ”patron” Olsson var verksam här från slutet av 1860-talet tom 1907. Affären blev under många år socknens största. Härifrån tog många av de mindre handlarna ute i de mindre byarna sina varor, även från grannsocknarna. 5 Byggnaden är delvis densamma som finns kvar idag, även om den är tillbyggd, inklädd, ombyggd och moderniserad. I huset intill fanns bageri och café. Också denna byggnad finns kvar i ombyggt skick, och används som glasförsäljning till Erikshyttans glashytta.