Eriksmålamarknad.se

Välkommen

Eriksmålamarknad.se

Välkommen

Eriksmåla/Åfors samhällsförening vill

* värna om den gemenskap och goda potential som finns i Eriksmåla med omnejd, samt arbeta för att utveckla denna i syfte att skapa en levande landsbygd.

* värna om vår närmiljö i Eriksmåla/Åfors med omnejd

* verka för att invånare i Eriksmåla/Åfors med omnejd får tillgång till varierad och mångsidig sysselsättning.

 

 

 

 

Eriksmåla samhällsförening Styrelsen:

Petra Jonsson Ordförande.

Mejl: petjon.08@icloud.com

Marie Gunnarsson Sekreterare.

Mariana Svensson Kassör.

Lotta Lejon Stenberg och Carla Magnusson Ledamöter.

Björn Elm Suppleant.