Eriksmålamarknad.se

Välkommen

Eriksmålamarknad.se

Välkommen

Tyvärr...

... måste vi meddela att Eriksmåla marknad lördagen den 5 september,

även den ställs in på grund av Covid 19.

Vi hoppas på våren 2021!

Marknadsplatsen juli 2020. I väntan på nya tider...

Eriksmåla är en tätort i Emmaboda kommun i Kalmar Län, belägen vid korsningen av Riksväg 25 och Riksväg 28 i Algutsboda socken.

Det är en ort som vuxit fram vid en vägkorsning, med gästgiveri och marknadsplats. Efterhand utvecklades olika affärer, cykel- och bilverkstäder och bensinförsäljning. Man kan fortfarande se spår av dessa verksamheter som finns kvar än idag i vägarnas sträckning, och i bevarade byggnader.

Eriksmåla marknadsplats var också och uppställningsplats för Konga kompani.

 

Kärnområdet i Eriksmåla, med Korsvägen, marknadsplatsen och skolan

Stora landsvägen mellan Stockholm och Karlskrona som anlades på 1680-talet, var grunden till att Eriksmåla fick gästgiveri. Gästgiveriet syns för första gången på karta 1718.

Vägen korsades också av vägen mot Lessebo och Växjö, och kyrkvägen mot Algutsboda och Kalmar, samt av den väg som gick parallellt med Lyckebyån, som kom att bli "Hantverkargatan."

Gästgivaren hade i början av 1700-talet bland annat skyldighet att hålla hästar och att transportera järn från järnbruket i Lessebo till Karlskrona. Vägkorsningen vid gästgiveriet, kallad Korsrvägen, bildade en ganska plan yta, som blev känd i trakten för sin vägskälsdans på lördagar och vid midsommar. Troligen sträckte sig den ursprungliga marknadsplatsen ner mot detta vägskäl. Efter hand togs den öppna marken i anspråk av annat. Olika sammanställningar tyder på att marknad inte bedrevs i Eriksmåla några år i slutet av 1800-talet. Kanske var det då som ytan krympte. När så den nya riksväg 25 byggdes på 1930-talet, krymptes marknadsplatsen ner ytterligare för att hamna enbart sydväst om riksväg 25.

När bröderna Alfredsson etablerade bensinmack och bilverkstad här 1953 blev detta område den nyare vägkorsningen. På den gamla gästgivaregården vid korsvägen tog Frans och Alma Svensson emot gäster i "resanderum" in på 1930-talet. Frans dotter har berättat att han var i Amerika i 3-årsperioder flera gånger för att arbeta ihop kapital till att bygga det stora huset.

Det är inte känt hur tidigt handel började bedrivas här på marknadsplatsen, men det finns tecken som tyder på att marknaden bedrivits redan i början eller mitten av 1700-talet.

År 1840 fick sockenstämman det formella tillståndet av Kungen, om att hålla höstmarkander i mitten av september. Från 1842 hölls även vårmarknader.

År 1802 började en marknadsförening att gälla. Från denna tid skrevs alla tillåtna marknader in i Kungliga vetenskapsakademiens almanacka. Marknadsplatsen hade ursprungligen sannolikt någon form av markandsstånd i trä, eftersom det talas i kyrkostämman om vem som kunde skänka virke. I övrigt lär platsen varit öppen och obebyggd.

Under en period på 1970-80-talen fanns en kiosk mitt på marknadsplanen, som därmed blev en mötesplats för bilburna.

Eriksmåla marknadsplats kom också att bli uppställningsplats för Konga kompani, innan de gick vidare den 15 mil långa vandringen upp till Hultsfreds slätt. För soldaterna/knektarna i närområdet började de årliga regementsmötena i Hultsfred, som gick av stapeln kring månadsskiftet augusti-september, med att alla samlades på Eriksmåla marknadsplats.

Här låg trossbodarna och här hölls förberedande övningar med de ca 120 man som ingick i gruppen. Kompaniets uppställning och avtåg lär ha varit en händelse av stort intresse för barn och vuxna. Enligt ögonvittnen var det livligt med både trummor och sång.

Källa: Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun,

Algutsboda socken 2013-10-30

 

Ur "Förslag på nya underlag och avgränsningar av riksintressen för kulturmiljövården, länsstyrelsen i Kalmar län 2013":

I Eriksmåla strålade flera vägar samman med Kungsvägen bland annat från Lessebo bruk i väster och från Skruv i sydväst. Här anlades därför tidigt ett gästgiveri, vilken bland annat syns på en vägkarta över Kronobergs län från 1780-talet.

Då detta vägskäl blev en naturlig mötesplats utvecklades här med tiden en återkommande marknad på ett angränsande fält.

Eftersom handel inte fick bedrivas utanför städerna var man tvungen att ha Kungens tillstånd för att hålla marknad.

På 1770-talet beslutade den lokala sockenstämman att söka tillstånd om att hålla marknad i Eriksmåla två gånger om året. En gång i juni och en gång i september. När den nya vägen mellan Växjö och Kalmar drogs förbi Eriksmåla på 1930-talet, togs en del av själva marknadsplatsen i anspråk för vägbygget.

Så även om marknaden har minskat en del i utbredning och omfång hålls här traditions-enligt en vår- och en höstmarknad i Eriksmåla varje år.

"…kyrkbacken var för både de äldre och ungdomen den egentliga mötesplatsen i socknen - utom Eriksmåla marknad…"

ur Raskens av Vilhelm Moberg.

...som sagt...

Lotterna sålde bra, kan det bero på fina vinster...

... bland annat dessa hemmagjorda ostkakor...

V'ädret var skapligt...

ERIKSMÅLA MARKNAD SEPTEMBER 2019

Hoppborgen var som vanligt populär...

Dessa söta handgjorda kissar fanns också att köpa...

... och vad vore en marknad utan marknadskarameller...

Hästarna ville vara med på bild...

Det fanns fårskinn, isterband, kringlor...

... blommor...

... och alla godsaker som hör hösten till.

Det blir en blå blomma till en blond flicka...

Det gällde att peka rätt...

... stickade tröjor...

... lokalt producerad honung...

... och vävda mattor.

Rollatorz underhöll alla marknadsbesökare & knallar.