Eriksmåla/Åfors samhällsförening vill
 
* värna om den gemenskap och goda potential som finns i Eriksmåla med omnejd, samt arbeta för att utveckla denna i syfte att skapa en levande landsbygd.
 
* värna om vår närmiljö i Eriksmåla/Åfors med omnejd
 
* verka för att invånare i Eriksmåla/Åfors med omnejd får tillgång till varierad och mångsidig sysselsättning.
 
 
 

Eriksmåla/Åfors samhällsförening